Kancelaria Adwokacka - Marcin Jawor

Kancelaria

Marcin Jawor

Adwokat Marcin Jawor od 14 lat współpracuje z syndykami masy upadłości (doradcami restrukturyzacyjnymi) przy prowadzeniu postępowań upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych.

Adwokat - Marcin Jawor

O kancelarii


Adwokat Marcin Jawor ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w 2002 roku, a w 2006 r. aplikację sądową. Wpis na listę adwokatów uzyskał 18 czerwca 2015 r. Od 14 lat zajmuje się prawem gospodarczym, współpracując w szczególności z syndykami masy upadłości oraz przy prowadzonych postępowaniach restrukturyzacyjnych.

Adwokat - Marcin Jawor
Adwokat - Marcin Jawor

Obszar praktyki

Obsługa obrotu gospodarczego

Adwokat Marcin Jawor koncentruje się na obsłudze podmiotów gospodarczych , ze szczególnym uwzględnieniem:

  • postępowań sądowych o zapłatę
  • postępowań o uznanie czynności prawnych za bezskuteczne
  • postępowań o zapłatę przeciwko członkom zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z niezłożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości
  • obrotu nieruchomościami
  • spraw karnych gospodarczych

W celu zapewnienia kompleksowej obsługi powierzonych spraw współpracuje z księgowymi, oraz notariuszami.

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Adwokat Marcin Jawor od 12 lat współpracuje z syndykami masy upadłości (doradcami restrukturyzacyjnymi) przy prowadzeniu postępowań upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych. W grudniu 2016 r. zdał egzamin na doradę restrukturyzacyjnego.

W zakresie prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego świadczona pomoc prawna obejmuje w szczególności:

  • przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości przedsiębiorców oraz konsumentów oraz o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
  • reprezentowanie stron w toku postępowań w przedmiocie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
  • reprezentowanie wierzycieli oraz dłużników w toku postępowania upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego
Kancelaria Adwokacka - Marcin Jawor
Adwokat - Marcin Jawor

Dane kontaktowe


Kancelaria Marcin Jawor

40-246 Katowice

ul. Porcelanowa 19

NIP: 625-21-99-406

 

Tel.: 797 599 064

Fax: 32 781 82 50

E-mail: marcin.jawor@adwokatjawor.pl

Masz pytania? Napisz do Mas

Adwokat - Marcin Jawor

Formularz kontaktowy


Copyright by Kancelaria Marcin Jawor 2023

projekt i wykonanie: Interactive Technology